Добре дошли в сайт №1 в България за образование в чужбина!
Повече от 3500 университета в 88 държави!
Изберете страна
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Беларус
Белгия
Босна и Херцеговина
Бразилия
България
Великобритания
Венецуела
Германия
Гърция
Дания
Египет
Еквадор
Естония
Етиопия
Замбия
Израел
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Канада
Кипър
Китай
Колумбия
Коста Рика
Куба
Кувейт
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенщайн
Люксембург
Македония
Малайзия
Малта
Мароко
Мексико
Молдова
Монако
Монголия
Никарагуа
Нова Зеландия
Норвегия
Обединени Арабски Емирства
Панама
Перу
Полша
Португалия
Пуерто Рико
Ромъния
Русия
Саудитска Арабия
САЩ
Сингапур
Словакия
Словения
Тайван
Тайланд
Тунис
Турция
Украйна
Унгария
Филипините
Финландия
Франция
Хаити
Холандия
Хонг Конг
Хърватска
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри Ланка
Югославия
Южна Африка
Южна Корея
Ямайка
Япония
Къде да учим в Хърватска ...
Информацията е осигурена от
Младежки Център за Изследвания и Анализи
- YCRA
  
Училищно и Висше образование - общи сведения:

     1. Училищно образование:

     Основното образование продължава 8 години. След завършването му учащите избират между два варианта на средно образование: 3 - годишен курс на обучение, след който могат да продължат с професионално образование или 4 - годишен курс на обучение, след който могат да избират между професионално и университетско образование.

     2. Висше образование:

     Висшето образование в Република Хърватска и организацията на институциите, които го осъществяват, се регулират от Закона за Висшето образование от 1996 г. Съгласно разпоредбите на този Закон и принципите на Програмата за законодателни реформи на Съвета на Европа, висшето университетско образование в Република Хърватска е отделено от висшето професионално образование. Взема се предвид необходимостта от по-кратък, професионален образователен курс, който предлага знания, ориентирани към практиката. Роля за разделянето играе и прилагания в миналото научен подход към програмите на висшето образование.

     Министерството на науката и технологиите на Република Хърватска отговаря за висшето образование. Контрол върху качеството на висшето образование се осъществява от Националния съвет за висше образование, независим орган, съставен от 18 члена. Те се номинират от Конференцията на ректорите и от висшите учебни заведения и се назначават от хърватския парламент. Министерството на науката и технологиите формира политиката си по висшето образование въз основа на заключенията на Националния съвет за висше образование и Националния съвет за научни изследвания, също независим орган, отговорен за подготовката на Националната програма за научни изследвания.

     Университетският сектор на висшето образование понастоящем обхваща 4 университета ( в Загреб, Риека, Сплит и Осиек ). Те включват 55 факултета, 4 академии по изкуствата, 3 университетски департамента и 1 т. нар. “курс на обучение”, осъществяван от един от университетите. Сектора на професионалното висше образование обхваща 7 политехнически ВУЗ-а, 6 т. нар. “независими висши професионални училища”, една академия за подготовка на учители и 8 висши професионални училища за подготовка на учители. Освен държавните образователни институции, създадени на базата на националното законодателство, в Република Хърватска има и частни ВУЗ-ове, подлежащи на одобрение от Националния съвет за висше образование.

     Една от целите на образователната политика в Република Хърватска е еквивалентен брой на студентите, посещаващи професионални ВУЗ-ове и университети. Смята се, че тази цел е почти постигната. Броят на студентите, които се предвижда да бъдат приети в професионални ВУЗ-ове и в университети се определя въз основа на проучвания на независими институции (например такива осъществява Института за международни отношения в Загреб ). Министерството на науката и технологиите на Република Хърватска полага усилия да бъде въведена т. нар. Европейска система за трансфер на кредити и резултатите от този проект се очакват в най-близко бъдеще. Според Министерството на науката и технологиите на Република Хърватска то насърчава академичната мобилност на студентите и преподавателите съгласно принципите на Европейската и международните конвенции относно признаването на еквивалентността на образователните степени (например Лисабонската конвенция). Предпочитат се краткосрочни програми за взаимен обмен на студенти и преподаватели от други държави.

     Университетското обучение продължава най-малко 4 години и в този случай завършилите получават образователна степен “Бакалавър”. Обучението за Магистър продължава поне 2 години след придобиване на Бакалавърска степен, а за Доктор - поне 3 години след получаването на Магистърска степен. Тези степени носят наименования съответно - “Магистър на науките” и “Доктор на науките”. Тези образователни степени дават възможност за по-задълбочена академична или професионална подготовка или за такава в областта на изкуствата. Придобиването само на образователна степен “Бакалавър” дава единствено професионална подготовка в определена област и се базира на специално законодателство.

     Професионалното висше образование продължава най-малко 2 години и в този случай завършилите получават образователна степен “Специалист”. Съществува възможност за по-висока професионална квалификация след поне още 1 година допълнително обучение. Това обучение дава възможност за по-задълбочена професионална подготовка или за такава в областта на изкуствата. Завършилите получават професионална образователна степен в определена област, базирана на специално законодателство.

     Обучението се предлага като редовно или задочно в зависимост от програмата и учебния план.

     Академичната година в Република Хърватска е разделена на два семестъра. Тя започва на 1 октомври и завършва на 30 септември. Има три стандартни периода за изпити (сесии) - зимен (февруари), летен (юни / юли) и есенен (септември). ВУЗ-овете могат да предлагат допълнителни периоди за изпитване, ако е необходимо.

Още по темата:

Прием и регистрация във висшите учебни заведения на Република Хърватска ...

По-подробни сведения за университети на Република Хърватска ...

Застраховки, настаняване, работа, развлечения...

 
Търсене по специалност
Търсене по учебно заведение
Търсене по цени
Работа през лятото
Летни бригади
Гледане на деца и възрастни
Спонсорства
Фондации
Стипендии
Конкурси
Обменни начала
Езикови курсове
Образователни програми
Следдипломни квалификации
Транспорт
Настаняване
Екскурзии
Студентски намаления
Посолствата в България
Българските посолства по света

При опасност
Advertisers click here!
Advertisers click here!

© 2000, 2001; Digital Web Design